TurkAK AB-0235-P MYK Logo

bandANASAYFA » Yönetim Taahhüdü

 • Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’nin TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağını,

 •  

 • Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi yöneticileri ve çalışanlarının; tarafsızlığın önemi anlaşılarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,

 •  

 • • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin ve komitelerin çalışma, sorumluluk ve kararlarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,

 •  

 • Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’nin sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif yaklaşım sergileyeceğini ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemleri alacağını,

 •  

 • • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamaları boyunca adaylar ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız, eşit ve adil davranılacağını,

 •  

 • • İlgili tüm tarafların sınav ve belgelendirme hizmetlerine kolay bir şekilde ulaşabileceğine, bu hizmetlerde gereksiz mali külfet veya sınırlayıcı şartlar öne sürülmeyeceğini,

 •  

 • • Sınav ve belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişilerin, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili mevzuatta izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

 •  

 • Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’nin belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında kişilerden elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını,

 •  

 • • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli mali kaynakların sağlanacağını,

 •  

 • • Belgelendirme sürecinde görev alan tüm personele tarafsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin eşit ve adil yürütülmesi ve gizliliğine zarar verecek hiçbir baskıda bulunulmayacağını,

 •  

beyan ve taahhüt ederiz.

ADEN BELGELENDİRME

HIZLI MENÜ

KURUMSAL

BİZE ULAŞIN

2024 © Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.